Polityka prywatności

1. Postanowienia Ogólne

  1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 20 sierpnia 2021 r.
  2. Administratorem Twoich danych jest: VINATTA Sp. z o.o., z siedzibą w 32-823 Przyborów 16, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000889746, REGON: 388440847, NIP: 8692000634, reprezentowana przez Prezesa Zarządu – Ewę Stefańczyk,
    Przechowuję wyłącznie dane, które podałeś w formularzu kontaktowym, czyli: imię, adres e-mail, numer telefonu.
  3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  4. Dane przetwarzane są na podstawie zgody, którą wyraziłeś podczas wypełniania formularza kontaktowego na stronie. Zgodę tą możesz w każdej chwili wycofać. Jak to zrobić, znajdziesz w punkcie 7.
  5. Dane przetwarzane są w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy o wykonanie usługi, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usługi (prawnie uzasadnionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
  6. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Kontakt w wyżej wymienionych sprawach jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@esja.pl.


Nie udostępniam Twoich danych żadnym podmiotom, jednak mam prawo przekazać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania) i z tego prawa w uzasadnionych przypadkach będę korzystała.

Wdrożyłam szyfrowanie danych a dostęp do pomieszczenia w którym przetwarzane są dane jest ograniczony, dzięki czemu minimalizuję możliwość naruszenia bezpieczeństwa danych.

Dane osobowe przetwarza osoba wyłącznie upoważniona.

2. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Jako, że nie posiadam własnego serwera www, w celu prawidłowego działania strony internetowej zamieściłam ją na serwerze firmy zewnętrznej, a co za tym idzie powierzyłam przetwarzanie danych firmie zewnętrznej na podstawie odpowiedniej umowy powierzenia.

Strona internetowa oraz poczta email są przechowywane na serwerach firmy:

Zenbox Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 7
42-200 Częstochowa

Strona ta oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

3. Cookies

W celu działania niektórych funkcji, strona internetowa korzysta z tzw. cookies (ang. ciasteczka). Jest to mały plik, który zawiera informacje o użytkowniku i znika, kiedy przeglądarka użytkownika jest zamknięta. Pliki cookies nie są połączone z żadnymi danymi osobowymi, dzięki którym można by było Cię zidentyfikować.

Pamiętaj, że możesz w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, ale takie wyłączenie uniemożliwi prawidłowy przebieg sesji, a tym samym może to pogorszyć działanie strony internetowej.

Jeśli zostawisz na mojej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

4. Prawa autorskie

Wszelkie materiały (zdjęcia, teksty) umieszczone na tej stronie podlegają ochronie na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83). Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na tej stronie, bez wyraźnej zgody autora, jest zabronione.